logoSom karakter i et stort computerspil, bevæger du dig rundt på din egen rute, til tider alene og til tider i en større eller mindre gruppe. Bag hver dør gemmer der sig muligheder for at træffe valg og for at indgå i autentiske møder med performerne og de andre besøgende. Hver performer i huset er her som sig selv, og du opfordres til at deltage som den, du er. Du vælger selv hvor meget, der skal investeres. Om du er klar til følelsesmæssig bungy jumping, eller om du ønsker at opleve fra et blidt og observerende sted, er op til dig. Kun du ved, hvad du længes efter.

I søgen efter lykke kan du undersøge aspekter som for eksempel skjult generøsitet, fællesskab, observation af tanker, fokuseret handlen, sanselighed, vildskab og stilhed. Her findes ingen svar, universets performere er selv søgende ligesom de gæster, der besøger dem. Og samtidig – indbygget i denne søgen ligger et ældgammelt paradoks. For er det ikke sådan at jo mere du søger lykken, jo mindre lader den sig indfange? Findes lykken kun i små øjeblikke af uopmærksomhed? Og hvordan skabes uopmærksomhed i så fald bevidst? Lykkens Paradoks er en Human Specific forestilling skabt af instruktør Nullo Facchini i samarbejde med et internationalt hold af performere og et produktionshold, som sammen står bag det originale design af det æstetiske og auditive univers.