LOGO 2015

 

 

 

 

 Ord Mellem Rum er en Human Specific performance/installation, der er skabt specielt til biblioteker, efter lukketid, for et deltagende publikum.

Hvilke sektioner af et bibliotek eller en boghandel besøger folk først, når de ankommer?

Den enkelte deltagers præferencer inden for bøger, mennesker og livsstil bestemmer deltagerens individuelle rejse, hvilke grupper han elle hun bliver en del af, samt hvem deltageren møder på sin vej.

Data fra hver enkelt deltager og performer behandles af en unikt udviklet kunstig intelligens, der ud fra disse data skaber forskellige ruter for deltagernes rejse gennem Ord Mellem Rum. De forskellige sektioner af biblioteket transformeres til installationsrum, som man kan bevæge sig rundt i: nogle gange alene – andre gange i grupper.

Enkelte deltagere vil blive udvalgt af Systemet, bortført og overført til en parallel, hemmelig virkelighed. Deltagerne kan ikke regne med at gå hjem med dem, de ankom til biblioteket med.