Vordingborgs Internationale
Egnsteater

Historie - Nullo Facchini

Cantabile 2 – fra Italien til Danmark – fra site specific til human specific

1960: Nullo Facchini, født 5. oktober i Bologna.

1980: Rejser til Danmark for at besøge Eugenio Barba og melde sig klar til at arbejde i hans eksperimenterende Odin Teater i Holstebro. Men de var på turné i Sydamerika, så Facchini rejste tilbage til Italien.

1981: Instruerer en amatørgruppe, hvorfra han arbejder videre med fem af medlemmerne og danner Teatro Cantabile.

1982: Teatro Cantabile ophører og Nullo Facchini ansættes som instruktørassistent hos det professionelle kompagni Teatro Nucleo.

1983: Opfordres af Nucleos leder til at rejse til Tyskland og Danmark for at undervise, og her spotter han syv dygtige performere, og sammen med dem grundlægger han Cantabile 2, og de rykker tilbage til Italien for en stund.

1984: Cantabile 2 slår sig ned i Danmark og laver performances med stærke fysiske udtryk i København.

1985: Mindre uddannelsesforløb etableres i København, forløb der træner skuespillere, der skal arbejde hos Cantabile 2.

1987: Nullo Facchini arrangerer en festival for international scenekunst i København: WAVES Festival.

1990: Vordingborg Kommune er på udkig efter et egnsteater og spotter det dygtige kompagni med de meget fysiske og eksperimenterende forestillinger. Inden året er omme har Cantabile 2 en egnsteaterkontrakt, der sikrer et økonomisk grundlag fire år frem.

1991 – 2008: School of Stage Arts etableres i Bakkebølle ved Vordingborg, som en treårig performanceuddannelse.
SOSA er en fysisk orienteret skuespilleruddannelse, som startes på baggrund af Cantabile 2’s og den danske teaterverdens voksende behov for performere, der behersker såvel bevægelsens og stemmens kunst som evnen til at forholde sig kreativt og skabende til rummet omkring sig.

Cantabile 2’s kunstneriske leder, Nullo Facchini, er skolens rektor, og skolens undervisning er i høj grad baseret på gæsteundervisning, som varetages af professionelle scenekunstenere, som Facchini udvælger fra det internationale scenekunstmiljø, for at holde uddannelsen levende og tidssvarende. Uddannelsen er i højere grad baseret på en udvikling af den enkelte elevs individuelle særpræg end på en fastlagt studieplan.
Skolen lukker i 1991 som følge af økonomiske beskæringer, men Cantabile 2 fortsætter med undervisningsaktiviteter i form af længere workshops og master classes for danske og internationale professionelle performere. Disse forløb afsluttes altid med åbne visninger af deltagernes arbejde for offentligheden.

1991: Nullo Facchini etablerer scenekunstfestivalen WAVES Festival i Vordingborg, og den er blevet afholdt hvert andet år lige siden med Facchini som kurator. En international festival med scenekunstnere fra hele verden, som gennem seks dage fylder hele Vordingborg med forestillinger både udendørs og indendørs. I august 2021 er det 16. gang Cantabile 2 præsenterer WAVES Festival.

1990-2020: Nullo Facchini producerer og instruerer mere end 45 forestillinger, hvoraf flere turnerer i Danmark og udlandet. Flere af dem indstilles til og modtager priser. Se Forestillinger

1990 til 2000: Cantabile 2 producerer en række site-specific forestillinger i stor skala, som produceres til vidt forskellige lokationer i Danmark og udlandet, især Tyskland. Helvede fra 1992 er den første site specific-forestilling, som for alvor slår igennem hos både publikum og anmeldere. Den er inspireret af Dantes Guddommelige Komedie, og den bliver vist både i Vordingborg, København, på Lolland og ved Kronborg i Helsingør. Denne forestilling udløser tilsammen med komedien Brevet fra 1992 Danske Teaterkritikeres Initiativpris til Cantabile 2 i 1993. I 2000 vises den hidtil sidste af de store site-specific forestillinger Loreley – Ein Mythos in Bildern på Verdensudstillingen i Hannover. Ved synet af den enorme scenografi langt ude i udstillingsområdets sø under premieren følte Nullo Facchini pludseligt, at hans scenekunst var kommet for langt væk fra publikum, og det var her idéen til human specific performance blev undfanget, for tre år senere at blive realiseret i Venus Labyrinten.

2003-2020: Nullo Facchini udvikler en ny måde at tænke teater på, nemlig human specific performance. I 2003 havde han og Cantabile 2 premiere på forestillingen Venus Labyrinten, som førte denne relation ud i yderste konsekvens, for her mødte skuespiller og performer hinanden 1 til 1 i et rum alene, og performerne var med i forestillingen som sig selv. Der blev ikke spillet roller, man kunne snarere tale om et stykke rammesat virkelighed, hvor begge parter gav noget af sig selv i hver af de interaktive situationer, som forestillingen bestod af. Den var bygget op som en rejse gennem den kvindelige hjerne.
Nullo Facchini gav sin nye teaterform betegnelsen human specific performance, fordi det var tilgangen til det enkelte menneske specifikt, der var hele omdrejningspunktet for iscenesættelsen. Efter Venus Labyrinten fulgte en lang række human specific performances – bl.a. Life Live!, Lykkens Paradoks, Ord Mellem Rum – som alle blev vist på utraditionelle steder, samtidigt med at Venus Labyrinten fortsat turnerede. I 2016 blev den sat op på Gatchina Paladset i Skt. Petersborg med lokale russiske performere under stor og meget positiv bevågenhed fra russiske medier.

2017: Cantabile 2 – Sanseværk for børn og unge etableres under ledelse af Siri Facchini Haff. Sanseværk er den samlende betegnelse for Cantabile 2’s aktiviteter for børn, unge og familier, og med denne indsats ønsker teateret at skabe dybe, eftertænksomme og sanselige rum, hvor deltagerne mærker sig selv. Sanseværk opnår Kulturministeriets og Undervisningsministeriets støtte til et fireårigt projekt Verdensklasser, der er et stort samarbejde med kommunale skoler i Vordingborg, der får tilbudt undervisningsforløb med professionelle scenekunstnere. Sanseværk står bag tre publikumsinddragende forestillinger, der er blevet vist for skoleklasser i Vordingborg og siden har turneret i landet: Spor af Dyr (alder 6-10 år), På Mørkets Bund (alder 10-14 år) og I Stilhedens Favn (7-13 år).

2017: Cantabile 2 etablerer en 9-dages workshop for professionelle performere og andre med interesse for scenekunst og menneskelig interaktion: Creating Transformative Encounters. International Intensive Workshop in Participatory and Human Specific Performance. Workhoppen afholdes herefter en gang årligt i Vordingborg med op til 10 deltagere, der modtager diplom efter endt forløb.

2018: Cantabile 2 opnår den største hæder inden for dansk teater med forestillingen Skjult Nummer, der modtog Årets Reumert 2018 for Bedste Performance. Skjult Nummer er opbygget som en rejse til ukendte steder i byen, hvor publikum føres rundt i store amerikanerbiler i grupper af fire. Reumertjuryen skrev bl.a. i sin motivation: ”… sanseligheden væltede frem i optimal kontakt mellem medvirkende og publikum. Teater med logistisk overskud og blafrende kærlighed. Her skabtes et rum til at lade følelserne løbe frit. En udfordring – og en gave.”

2019: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalgs evalueringsrapport udgives. Her fremhæves det bl.a. at: ”Teateret har en dedikeret og stærk ledelse, et kompetent og engageret personale, et meget højt aktivitetsniveau, meget relevante sideaktiviteter som supplerer teaterets kunstneriske aktiviteter. Unik egnsteaterprofil med kunstnerisk højt niveau og ambitioner, markant og klar kunstnerisk vision. Teateret er udviklingsorienteret og repræsenter et nutidsrelevant indhold. Stort internationalt netværk, samarbejde, turnéer, co-produktioner og kunstnerisk udveksling.”

2020: Januar: premiere på Guds Lam, alt det vi elsker, alt det vi frygter – skabt frit efter Milo Raus Lam Gods (NTGent 2918). Cantabile 2 fik tilladelse af  den belgiske teaterinstruktør Milo Rau til at skabe en dansk version af denne borgerinddragende forestilling, som genskaber Gents verdensberømte altertavle med nulevende borgere, der er med i forestillingen som sig selv med personlige fortællinger, der er en nutidig version af altertavlens motiver. I Cantabile 2’ opsætning var det borgere fra Vordingborg og omegn – og en fåreflok – der gik på scenen tre aftner i træk og delte rørende fortællinger fra deres eget liv i en ramme, der omfatter hele menneskehedens historie.

2020: Cantabile 2 har 30 års jubilæum som egnsteater i Vordingborg Kommune, og det er samtidig året, hvor der underskrives endnu en fireårig egnsteaterkontrakt med kommunen, og dermed sikres det økonomiske grundlag for teaterets fortsatte kunstneriske virke til og med 2024. I august 2020 høster Cantabile 2 anerkendelse udenfor Europa for sine særlige teatermetoder, da Nullo Facchini bliver hædret af den 27. udgave af CIFET – Cairo International Festival of Experimental Theatre.

Historien bag navnet
Nullo Facchini: ”I 1981 dannede jeg en lille teatergruppe i min hjemby Ferrara, Italien. Jeg var bare 20 år. Vi var inviteret af det professionelle teater Teatro Nucleo til at være med i det årlige karneval i Venedig med vores første forestilling. Mens vi stod i køen for tilmeldinger, så vi, at man skulle udfylde ’Kompagniets navn’, og det havde vi ikke spekuleret et sekund på, så vi havde ikke noget navn. Det måtte vi så se at få i en fart. Vores forestilling var indslag med sang, som vi opførte forskellige steder i byen. Pludselig var vi der, og så var vi væk igen, for at dukke op et nyt sted. En dynamisk forestilling, der mødte nyt publikum hele tiden. ”Cantabile!” udbrød en i gruppen det italiensk ord for ’sangbar’. Og sådan blev det. Vi hed fra nu af Teatro Cantabile. Senere blev gruppen opløst, og i 1983 dannede jeg et nyt kompagni. Da Teatro Cantabile havde fået gode anmeldelser – og vi i den nye gruppe ville genopføre nogle af de første forestillinger – blev den nye gruppe til Cantabile 2.”

Hell 2
Hell
Hell Paulo Nani
undine 2
The Venus Labyrinth©Nullo Facchini (3)
venus3
DSC_0272-til-web-scaled
lykkens10