Vordingborgs Internationale
Egnsteater

Hvad er human specific performance?

Det centrale i flere af Cantabile 2's forestillinger er det intime møde mellem performer og tilskuer i et univers af fordybelse, tillid og nærvær

I mange af Cantabile 2s forestillinger er mødet mellem publikum og performer helt centralt. Teatret har gennem tyve år udviklet metoden Human Specific Performance, der skaber personlige teateroplevelser, der er vidt forskellige alt efter, hvem der deltager.

Metoden Human Specific Performance er udviklet af teaterleder Nullo Facchini, og fokuserer på de mekanismer, der ligger til grund for menneskelig interaktion, særligt på de ikke-sproglige kommunikationsformer: vores følelser, tanker og sanser.

I mødet mellem deltagere og performere skabes et tillidsfuldt rum, hvor lydhørhed og åbenhed etableres som noget gensidigt. Målet er at skabe et ikke-fiktivt rum, der præsenterer den fuldkommen autentiske performance.

I Cantabile 2s forestillinger bliver hver enkelt deltager talt til og draget ind i skabelsen af forestillingen. Alle deltagere oplever helt unikke, personlige udgaver af forestillingerne – ikke to oplevelser er ens.

I workshopforløbet Creating Transformative Encounters vil alle deltagere arbejde med deres egen Human Specific Performance i et samarbejde med en eller flere undervisere.

Sagt og skrevet om human specific performance: