Master class i Milano

Nullo Facchini, kunstnerisk leder af Cantabile 2, afholder en master class med fokus på de grundlæggende teknikker i ‘Human Specific’ – den teaterform Cantabile 2 har  arbejdet med og udviklet siden 2003, med udgangspunkt i publikums aktive deltagelse.

Det er i Milano den 14. febnruar kl. 18-21
Se også Facebookopslag

Den tre timer lange master class vil afholdt på italiensk, og Nullo Facchini vil præsentere forskellige metoder til at skabe sceniske interaktioner mellem performere og tilskuere, der er til stede i det samme her og nu, uden at nogen af dem spiller roller. Fiktion er afløst af et fælles nærvær i sanselige rammer.

Med udgangspunkt i en ikke-invasiv kunstnerisk etik vil Nullo Facchini vise, hvordan performeren gennem interaktioner med deltageren kan bringe ham eller hende til en meget stærk følelsesmæssig, mental og sanselig involvering.

Denne master class i Human Specific finder sted den 14. bebruar kl. 18-21 i Milano på adressen:
Fondazione Milano Scuole Civiche
Spazio Vittadini 1.floor (primo klaver)
via Giulio Cesare Procaccini, 4
Fabricca Del Vapore, Milano, MI 20154

Pris: 10 €
Tilmelding: pr@cantabile2.dk

I samarbejde med og støttet af Fattoria Vittadini
Koordinator Martin Rørtoft, Arkipelago