Vordingborgs Internationale
Egnsteater

Cantabile 2

Eksperimenterende teater i konstant udvikling

Cantabile 2 ønsker at komme tæt på hver enkelt tilskuer. Vi skaber forestillinger, der berører publikum og sender dem ud på en sanselig, poetisk og udfordrende rejse i fysiske og mentale rum, hvor forvandlende møder mellem mennesker finder sted. Performerne optræder som sig selv, de spiller ikke roller, men agerer nænsomme og udfordrende guider gennem rammesatte situationer. Her skabes nærvær og udveksling mellem publikum indbyrdes, og mellem publikum og performere.

Med vores særlige publikumsinddragende teaterform human specific performance ønsker vi, at hver tilskuer bliver set og talt til, og derfor er der oftest et maksimum på 30-40 tilskuere – eller snarere deltagere – per forestilling. Det er sjældent, at Cantabile 2 skaber forestillinger til det klassiske teaterrum. Vi bevæger os ofte ud i den omgivende verden og skaber forestillinger til specifikke steder, hvor man mindst venter at finde teater.

Vores Reumert-vindende performance Skjult Nummer f.eks. foregår mange forskellige steder i den by, hvor den vises. Publikum rejser i grupper af fire gennem byen i store amerikanerbiler til uventede steder, hvor en performer venter dem og inviterer dem ind i et sanseligt univers. Hvert sted udfoldes forskellige, afsluttede scener med aktiv deltagelse af publikum, og derfor er der ikke to deltagere, der oplever forestillingen ens, og ikke to grupper, der kommer på den samme rejse. Vores forestillinger har udgangspunkt i den enkelte deltagers aktive medvirken, derfor: human specific performance.

Internationalt egnsteater
Udover et stort internationalt fokus har Cantabile 2 også mange aktiviteter i lokalområdet. At være Vordingborgs Egnsteater er en titel, vi føler stor stolthed ved, og vi bestræber os hele tiden på at bidrage så mange steder som muligt. Derfor arrangerer vi workshops, åbne visninger, gratis generalprøver, og forskellige tiltag henvendt til skolerne i Vordingborg og de omkringliggende kommuner.

Cantabile 2 har været egnsteater i Vordingborg Kommune siden 1990. Visionære folk fra kommunens kulturudvalg og byens teaterforening var dengang på udkig efter et potentielt egnsteater, fordi byen havde en stor flot teatersal. De spotter Cantabile 2, som på det tidspunkt residerer i København, med de meget fysiske og eksperimenterende forestillinger, hvoraf to har været forbi Vordingborg på turné: Lidenskabens Gård og Krigens Kvinder. I 1990 bliver den første egnsteateraftale underskrevet, og i 2020, hvor Cantabile 2 kan fejre 30 års jubilæum som egnsteater, er den nye kontrakt for 2021-2024 netop underskrevet. I den kan man bl.a. læse:

“Cantabile 2 skaber nye møder mellem scenekunst og mennesker. Egnsteatret arbejder på et højt, internationalt niveau med scenekunst, der har menneskelig nærhed og lokal forankring i Vordingborg Kommune og resten af verden. Cantabile 2 bidrager til at udvikle scenekunsten i lokalområdet med aktiviteter, der ligger i umiddelbar tilknytning til egnsteatrets primære opgave: at producere to professionelle scenekunstforestillinger årligt. Foruden egen teaterproduktion omfatter Cantabile 2’s aktiviteter festivals, præsentation af gæsteforestillinger af andre kompagnier, turnévirksomhed, børne- og ungeaktiviteter, undervisning og udviklingsaktiviteter.”

Turnévirksomheden har udover Danmark omfattet Tyskland, Italien, Rusland, Skotland og Mellemøsten. Og indsatsen på området for børne- og ungeaktiviteter er blevet styrket gennem de seneste år, bl.a. med et fireårigt undervisningsprojekt i kommunens skoler, støttet af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet: Verdensklasser. I 2017 etablerede Cantabile 2 Sanseværk – for børn og unge, som producerer og turnerer med forestillinger for børn i forskellige aldersgrupper og familier.

WAVES Festival – international scenekunst

Siden 1991 har Cantabile 2 hvert andet år arrangeret den omfattende festival, der præsenterer international scenekunst i Vordingborg: WAVES Festival. Intentionen med festivalen har fra begyndelsen været at bringe scenekunst af højeste kvalitet ud i byens offentlige rum og bringe den store verden til Vordingborg.

WAVES Festival præsenterer omkring 60 forestillinger i et seksdages program med det nyeste indenfor komik, akrobatik, dans, nycirkus og performance, både indendørs og udendørs og på skoler i regionen. Derudover indeholder festivalen et særligt program WAVES Xtra for danske og internationale teaterprofessionelle med artist talks, workshops, seminarer og debatter om scenekunst, som giver de mange deltagere rig mulighed for at skabe og udbygge faglige netværk.

Den seneste WAVES Festival (2019) blev besøgt af mere end  23.000 tilskuere fra både nær og fjern. Næste WAVES Festival, som er den 16. i rækken, finder sted 22.-28. august i 2021.

Årets_Reummert_web_-Angela-Østergaard-1-c-Karoline-Lieberkind-REUMERT (1)
Lykkens paradoks_Touch my hand
Cantabile2_The_Venus_Labyrinth
Four women Life Live
The color of Time by Artonic
Waves_Festival_2019©Per_Rasmussen

Sanseværk for børn og unge

Sanseværk er den samlende betegnelse for Cantabile 2’s aktiviteter for børn, unge og familier.

Sanseværk blev etableret i 2017 med ønsket om at give børn og unge adgang til helt særlige teateroplevelser med publikumsinddragende aktiviteter. Sanseværk arbejder ud fra en målsætning om at skabe dybe, eftertænksomme og sanselige rum, hvor deltagerne mærker sig selv. Hvor alle oplever at være del af et fællesskab. Vi vil gerne åbne det, der ikke altid let kan åbnes, på en nænsom måde. Oplevelsen af at komme tæt på sine egne følelser er et godt afsæt for levende snakke i klasserummet og hjemme i familierne efter forestillinger hos Sanseværk.

Børn er med til at skabe forestillingerne
Sanseværk producerer altid forestillinger, hvor publikum inddrages aktivt. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan børn oplever den måde, de inddrages på. Gennem hele den kunstneriske udviklingsproces arrangerer Sanseværk en række visninger for lokale skolebørn. Efter hver visning giver børnene feedback på deres oplevelse af forestillingen med alt fra lyd, lys og scenografi til skuespillernes optræden. De får god tid til at beskrive de følelser og stemninger, som oplevelsen har vækket i dem. Det kunstneriske team bruger disse runder med feedback til at justere og forbedre forestillingen undervejs i skabelsesprocessen. 

Holdet bag Sanseværk
Siri Facchini Haff, der har været ansat som skuespiller hos Cantabile 2 siden 2007, er initiativtager til og leder af Sanseværk, som hun driver sammen med teatrets anden faste skuespiller Karolina Pietrzykowska, der har været tilknyttet teatret siden 2008. 

De to står bag det kunstneriske udviklingsarbejde, idé og koncept, mens Cantabile 2’s kunstneriske leder, Nullo Facchini, er konsulent på forestillingerne. Derudover tilknyttes forskellige eksterne specialister i instruktion, lyd, lys og teknik. Sanseværk har gennem årene opbygget et godt og tæt samarbejde med disse eksterne parter i et netværk, som forsat udbygges.

Se mere om Sanseværks forestillinger:
I Stilhedens Favn
På Mørkets Bund
Spor af Dyr

I Stilhedens Favn
I Stilhedens Favn
20200819 Stilheden_69

Hvad er human specific performance? Læs mere

Det centrale i Cantabile 2's forestillinger er det intime møde mellem performer og tilskuer i et univers af fordybelse, tillid og nærvær

Cantabile 2’s teaterarbejde, og de teknikker vi har udviklet løbende siden 2003, skaber grobund for ekstraordinære møder mellem mennesker. Ambitionen med vores metoder er at gøre det muligt for performere og tilskuere at være modtagelige og lydhøre over for hinanden i en fælles udveksling af åbenhed og sårbarhed, som opstår i løbet af vores forestillinger.

Vi tilbyder publikum personlige og intense oplevelser i de autentiske møder. Dette er baggrunden for, at vi ofte kun har plads til et begrænset antal tilskuere pr. forestilling.

En særlig kvalitet ved Cantabile 2’s human specific performances er det grundlæggende princip om non-fiktion, dvs. elimineringen af rollen forstået som fremstillingen af en anden karakter end den person, som performeren er i sit personlige liv uden for teatret.

Vores forestillinger kan forstås som en form for spil i flere niveauer, fyldt med transformerende møder og interaktioner, der bringer deltagerne videre til nye niveauer.

Deltagerne går ind til vores human specific performances enkeltvis, i én samlet gruppe eller i flere mindre grupper. Hver enkelt deltager træffer individuelle valg og giver helt personlige svar, som former forestillingen unikt for hver deltager. Scenografien er oftest enkel og skaber et æstetisk sensorisk univers, der styrker en følelse af nærvær og væren i nuet. Hver eneste deltager bliver set, rørt ved og talt til i en række interaktioner med performerne, og ofte bliver deltagerne dybt berørte.

Nullo Facchini, leder af Cantabile 2: ”Så længe du tør gå ind i intimitet, opdager du altid, at der ikke er noget bedre sted at være i denne verden. Intimitet er der, hvor du føler dig forbundet, hvor du oplever, at vi aldrig skal føle os alene, hvor du er en del af noget større, en del af verden, en del af universet, en del af menneskeheden.”

Sagt og skrevet om human specific performance:

Historie Læs mere

Cantabile 2 – fra Italien til Danmark – fra site specific til human specific

1960: Nullo Facchini, født 5. oktober i Bologna.

1980: Rejser til Danmark for at besøge Eugenio Barba og melde sig klar til at arbejde i hans eksperimenterende Odin Teater i Holstebro. Men de var på turné i Sydamerika, så Facchini rejste tilbage til Italien.

1981: Instruerer en amatørgruppe, hvorfra han arbejder videre med fem af medlemmerne og danner Teatro Cantabile.

1982: Teatro Cantabile ophører og Nullo Facchini ansættes som instruktørassistent hos det professionelle kompagni Teatro Nucleo.

1983: Opfordres af Nucleos leder til at rejse til Tyskland og Danmark for at undervise, og her spotter han syv dygtige performere, og sammen med dem grundlægger han Cantabile 2, og de rykker tilbage til Italien for en stund.

1984: Cantabile 2 slår sig ned i Danmark og laver performances med stærke fysiske udtryk i København.

1985: Mindre uddannelsesforløb etableres i København, forløb der træner skuespillere, der skal arbejde hos Cantabile 2.

1987: Nullo Facchini arrangerer en festival for international scenekunst i København: WAVES Festival.

1990: Vordingborg Kommune er på udkig efter et egnsteater og spotter det dygtige kompagni med de meget fysiske og eksperimenterende forestillinger. Inden året er omme har Cantabile 2 en egnsteaterkontrakt, der sikrer et økonomisk grundlag fire år frem.

1991 – 2008: School of Stage Arts etableres i Bakkebølle ved Vordingborg, som en treårig performanceuddannelse.
SOSA er en fysisk orienteret skuespilleruddannelse, som startes på baggrund af Cantabile 2’s og den danske teaterverdens voksende behov for performere, der behersker såvel bevægelsens og stemmens kunst som evnen til at forholde sig kreativt og skabende til rummet omkring sig.

Cantabile 2’s kunstneriske leder, Nullo Facchini, er skolens rektor, og skolens undervisning er i høj grad baseret på gæsteundervisning, som varetages af professionelle scenekunstenere, som Facchini udvælger fra det internationale scenekunstmiljø, for at holde uddannelsen levende og tidssvarende. Uddannelsen er i højere grad baseret på en udvikling af den enkelte elevs individuelle særpræg end på en fastlagt studieplan.
Skolen lukker i 1991 som følge af økonomiske beskæringer, men Cantabile 2 fortsætter med undervisningsaktiviteter i form af længere workshops og master classes for danske og internationale professionelle performere. Disse forløb afsluttes altid med åbne visninger af deltagernes arbejde for offentligheden.

1991: Nullo Facchini etablerer scenekunstfestivalen WAVES Festival i Vordingborg, og den er blevet afholdt hvert andet år lige siden med Facchini som kurator. En international festival med scenekunstnere fra hele verden, som gennem seks dage fylder hele Vordingborg med forestillinger både udendørs og indendørs. I august 2021 er det 16. gang Cantabile 2 præsenterer WAVES Festival.

1990-2020: Nullo Facchini producerer og instruerer mere end 45 forestillinger, hvoraf flere turnerer i Danmark og udlandet. Flere af dem indstilles til og modtager priser. Se Forestillinger

1990 til 2000: Cantabile 2 producerer en række site-specific forestillinger i stor skala, som produceres til vidt forskellige lokationer i Danmark og udlandet, især Tyskland. Helvede fra 1992 er den første site specific-forestilling, som for alvor slår igennem hos både publikum og anmeldere. Den er inspireret af Dantes Guddommelige Komedie, og den bliver vist både i Vordingborg, København, på Lolland og ved Kronborg i Helsingør. Denne forestilling udløser tilsammen med komedien Brevet fra 1992 Danske Teaterkritikeres Initiativpris til Cantabile 2 i 1993. I 2000 vises den hidtil sidste af de store site-specific forestillinger Loreley – Ein Mythos in Bildern på Verdensudstillingen i Hannover. Ved synet af den enorme scenografi langt ude i udstillingsområdets sø under premieren følte Nullo Facchini pludseligt, at hans scenekunst var kommet for langt væk fra publikum, og det var her idéen til human specific performance blev undfanget, for tre år senere at blive realiseret i Venus Labyrinten.

2003-2020: Nullo Facchini udvikler en ny måde at tænke teater på, nemlig human specific performance. I 2003 havde han og Cantabile 2 premiere på forestillingen Venus Labyrinten, som førte denne relation ud i yderste konsekvens, for her mødte skuespiller og performer hinanden 1 til 1 i et rum alene, og performerne var med i forestillingen som sig selv. Der blev ikke spillet roller, man kunne snarere tale om et stykke rammesat virkelighed, hvor begge parter gav noget af sig selv i hver af de interaktive situationer, som forestillingen bestod af. Den var bygget op som en rejse gennem den kvindelige hjerne.
Nullo Facchini gav sin nye teaterform betegnelsen human specific performance, fordi det var tilgangen til det enkelte menneske specifikt, der var hele omdrejningspunktet for iscenesættelsen. Efter Venus Labyrinten fulgte en lang række human specific performances – bl.a. Life Live!, Lykkens Paradoks, Ord Mellem Rum – som alle blev vist på utraditionelle steder, samtidigt med at Venus Labyrinten fortsat turnerede. I 2016 blev den sat op på Gatchina Paladset i Skt. Petersborg med lokale russiske performere under stor og meget positiv bevågenhed fra russiske medier.

2017: Cantabile 2 – Sanseværk for børn og unge etableres under ledelse af Siri Facchini Haff. Sanseværk er den samlende betegnelse for Cantabile 2’s aktiviteter for børn, unge og familier, og med denne indsats ønsker teateret at skabe dybe, eftertænksomme og sanselige rum, hvor deltagerne mærker sig selv. Sanseværk opnår Kulturministeriets og Undervisningsministeriets støtte til et fireårigt projekt Verdensklasser, der er et stort samarbejde med kommunale skoler i Vordingborg, der får tilbudt undervisningsforløb med professionelle scenekunstnere. Sanseværk står bag tre publikumsinddragende forestillinger, der er blevet vist for skoleklasser i Vordingborg og siden har turneret i landet: Spor af Dyr (alder 6-10 år), På Mørkets Bund (alder 10-14 år) og I Stilhedens Favn (7-13 år).

2017: Cantabile 2 etablerer en 9-dages workshop for professionelle performere og andre med interesse for scenekunst og menneskelig interaktion: Creating Transformative Encounters. International Intensive Workshop in Participatory and Human Specific Performance. Workhoppen afholdes herefter en gang årligt i Vordingborg med op til 10 deltagere, der modtager diplom efter endt forløb.

2018: Cantabile 2 opnår den største hæder inden for dansk teater med forestillingen Skjult Nummer, der modtog Årets Reumert 2018 for Bedste Performance. Skjult Nummer er opbygget som en rejse til ukendte steder i byen, hvor publikum føres rundt i store amerikanerbiler i grupper af fire. Reumertjuryen skrev bl.a. i sin motivation: ”… sanseligheden væltede frem i optimal kontakt mellem medvirkende og publikum. Teater med logistisk overskud og blafrende kærlighed. Her skabtes et rum til at lade følelserne løbe frit. En udfordring – og en gave.”

2019: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalgs evalueringsrapport udgives. Her fremhæves det bl.a. at: ”Teateret har en dedikeret og stærk ledelse, et kompetent og engageret personale, et meget højt aktivitetsniveau, meget relevante sideaktiviteter som supplerer teaterets kunstneriske aktiviteter. Unik egnsteaterprofil med kunstnerisk højt niveau og ambitioner, markant og klar kunstnerisk vision. Teateret er udviklingsorienteret og repræsenter et nutidsrelevant indhold. Stort internationalt netværk, samarbejde, turnéer, co-produktioner og kunstnerisk udveksling.”

2020: Januar: premiere på Guds Lam, alt det vi elsker, alt det vi frygter – skabt frit efter Milo Raus Lam Gods (NTGent 2918). Cantabile 2 fik tilladelse af  den belgiske teaterinstruktør Milo Rau til at skabe en dansk version af denne borgerinddragende forestilling, som genskaber Gents verdensberømte altertavle med nulevende borgere, der er med i forestillingen som sig selv med personlige fortællinger, der er en nutidig version af altertavlens motiver. I Cantabile 2’ opsætning var det borgere fra Vordingborg og omegn – og en fåreflok – der gik på scenen tre aftner i træk og delte rørende fortællinger fra deres eget liv i en ramme, der omfatter hele menneskehedens historie.

2020: Cantabile 2 har 30 års jubilæum som egnsteater i Vordingborg Kommune, og det er samtidig året, hvor der underskrives endnu en fireårig egnsteaterkontrakt med kommunen, og dermed sikres det økonomiske grundlag for teaterets fortsatte kunstneriske virke til og med 2024. I august 2020 høster Cantabile 2 anerkendelse udenfor Europa for sine særlige teatermetoder, da Nullo Facchini bliver hædret af den 27. udgave af CIFET – Cairo International Festival of Experimental Theatre.

Historien bag navnet
Nullo Facchini: ”I 1981 dannede jeg en lille teatergruppe i min hjemby Ferrara, Italien. Jeg var bare 20 år. Vi var inviteret af det professionelle teater Teatro Nucleo til at være med i det årlige karneval i Venedig med vores første forestilling. Mens vi stod i køen for tilmeldinger, så vi, at man skulle udfylde ’Kompagniets navn’, og det havde vi ikke spekuleret et sekund på, så vi havde ikke noget navn. Det måtte vi så se at få i en fart. Vores forestilling var indslag med sang, som vi opførte forskellige steder i byen. Pludselig var vi der, og så var vi væk igen, for at dukke op et nyt sted. En dynamisk forestilling, der mødte nyt publikum hele tiden. ”Cantabile!” udbrød en i gruppen det italiensk ord for ’sangbar’. Og sådan blev det. Vi hed fra nu af Teatro Cantabile. Senere blev gruppen opløst, og i 1983 dannede jeg et nyt kompagni. Da Teatro Cantabile havde fået gode anmeldelser – og vi i den nye gruppe ville genopføre nogle af de første forestillinger – blev den nye gruppe til Cantabile 2.”

Helvede_2
Helvede
HelvedePaulo Nani
undine 2
The Venus Labyrinth©Nullo Facchini (3)
venus3
DSC_0272-til-web-scaled
lykkens10

Hvem er vi?

Teamet bag Cantabile 2

Bestyrelse

  • Henrik Holmer, (formand) tidl. borgmester i Vordingborg
  • Jens Frimann Hansen, (næstformand) teaterchef for Helsingør Teater, kunstnerisk leder af Passagefestival og SO-Festival, England
  • Mille Colbjørn Holst, journalist på Sydsjællands Tidende
  • Thorbjørn Kolbo, (udvalgsformand i Kultur- Idræt og Fritidsudvalget, Vordingborg Kommune), Ejendoms- og udstillingschef på Danmarks Borgcenter
  • Trevor Davies, direktør for Københavns Internationale Teater
  • Lisbeth Klixbüll, teaterleder Aaben Dans, Roskilde

Dokumentation

Her fra siden kan downloades Cantabile 2’s årsregnskaber, årsberetninger og rapporter fra WAVES Festival, samt Statens Kunstfonds Egnsteaterevalueringsrapport 2019 og Cantabile 2's vedtægter.