Privatlivspolitik

Her kan du downloade: Privatlivspolitik for Cantabile 2

Privatlivspolitik for modtagere af elektronisk post og brugere, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev via www.cantabile2.dk

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Cantabile 2 behandler og sikrer dine personoplysninger. Cantabile 2 behandler personoplysninger om dig, når du modtager vores nyhedsbreve og anden elektronisk kommunikation.

De eneste data vi indsamler er dit navn, postnr. og din e-mailadresse. Vi behandler dine data respektfuldt og bruger dem kun til det angivne formål, som er at fortælle nyt om vores forestillinger, premierer og andre aktiviteter, som er relevante for vores teatervirke. Dine oplysninger vil aldrig blive givet videre til tredjepart.

Du vil altid kunne framelde dig vores liste. Det kan du gøre på de nyhedsbreve, du får, eller ved kontakt til Cantabile 2 på pr@cantabile2.dk eller på telefon + 45 55 34 01 19

Opbevaringsperiode
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål og eventuelle senere, lovlige formål. Vi opbevarer desuden personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til vores dokumentation af overholdelse af strafferetligt sanktioneret lovgivning ud fra forældelsesreglerne. Vi opbevarer også oplysningerne, så længe vi har brug for at kunne forsvare os mod civilretlige krav eller gøre sådanne gældende, herunder ud fra reglerne om forældelse. Hvis der gøres et krav gældende, opbevarer vi dog oplysningerne i længere tid af hensyn til varetagelsen af kravet. Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne, så længe de er nødvendige ud fra lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder
Du har – med lovens begrænsninger – blandt andet ret til indsigt i personoplysninger, ret til at få ændret ukorrekte oplysninger, ret til at få slettet oplysninger, ret til at få begrænset oplysninger, ret til dataportabilitet og ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

Ret til indsigelse
Du har ret til at – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Cantabile 2 må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Cantabile 2 påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på pr@cantabile2.dk eller på telefon
+ 45 55 34 01 19

Cantabile 2
CVR-nr.: 10 57 70 04
Færgegårdsvej 15, bygning 30
4760 Vordingborg