Vordingborgs Internationale
Egnsteater

Sanseværk for børn og unge

Sanseværk er den samlende betegnelse for Cantabile 2’s aktiviteter for børn, unge og familier.

Sanseværk blev etableret i 2017 med ønsket om at give børn og unge adgang til helt særlige teateroplevelser med publikumsinddragende aktiviteter. Sanseværk arbejder ud fra en målsætning om at skabe dybe, eftertænksomme og sanselige rum, hvor deltagerne mærker sig selv. Hvor alle oplever at være del af et fællesskab. Vi vil gerne åbne det, der ikke altid let kan åbnes, på en nænsom måde. Oplevelsen af at komme tæt på sine egne følelser er et godt afsæt for levende snakke i klasserummet og hjemme i familierne efter forestillinger hos Sanseværk.

Børn er med til at skabe forestillingerne
Sanseværk producerer altid forestillinger, hvor publikum inddrages aktivt. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan børn oplever den måde, de inddrages på. Gennem hele den kunstneriske udviklingsproces arrangerer Sanseværk en række visninger for lokale skolebørn. Efter hver visning giver børnene feedback på deres oplevelse af forestillingen med alt fra lyd, lys og scenografi til skuespillernes optræden. De får god tid til at beskrive de følelser og stemninger, som oplevelsen har vækket i dem. Det kunstneriske team bruger disse runder med feedback til at justere og forbedre forestillingen undervejs i skabelsesprocessen.

Holdet bag Sanseværk
Siri Facchini Haff, der har været ansat som skuespiller hos Cantabile 2 siden 2007, er initiativtager til og leder af Sanseværk, som hun driver sammen med teatrets anden faste skuespiller Karolina Pietrzykowska, der har været tilknyttet teatret siden 2008.

De to står bag det kunstneriske udviklingsarbejde, idé og koncept, mens Cantabile 2’s kunstneriske leder, Nullo Facchini, er konsulent på forestillingerne. Derudover tilknyttes forskellige eksterne specialister i instruktion, lyd, lys og teknik. Sanseværk har gennem årene opbygget et godt og tæt samarbejde med disse eksterne parter i et netværk, som forsat udbygges.

Se mere om Sanseværks forestillinger:
Det der lever
I Stilhedens Favn
På Mørkets Bund
Spor af Dyr

In the embrace of silence
In the embrace of silence
I_Stilhedens_Favn_Cantabile2_Sanseværk©Per_Rasmussen