Vordingborgs Internationale
Egnsteater

Sanseværk for børn og unge

Sanseværk er den samlende betegnelse for Egnsteatrets aktiviteter for børn, unge og familier.

Sanseværk blev etableret i 2017 med ønsket om at give børn og unge adgang til helt særlige teateroplevelser med publikumsinddragende aktiviteter. Sanseværk arbejder ud fra en målsætning om at skabe dybe, eftertænksomme og sanselige rum, hvor deltagerne mærker sig selv. Hvor alle oplever at være del af et fællesskab. Vi vil gerne åbne det, der ikke altid let kan åbnes, på en nænsom måde. Oplevelsen af at komme tæt på sine egne følelser er et godt afsæt for levende snakke i klasserummet og hjemme i familierne efter forestillinger hos Sanseværk.

Børn er med til at skabe forestillingerne
Sanseværk producerer altid forestillinger, hvor publikum inddrages aktivt. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan børn oplever den måde, de inddrages på. Gennem hele den kunstneriske udviklingsproces arrangerer Sanseværk en række visninger for lokale skolebørn. Efter hver visning giver børnene feedback på deres oplevelse af forestillingen med alt fra lyd, lys og scenografi til skuespillernes optræden. De får god tid til at beskrive de følelser og stemninger, som oplevelsen har vækket i dem. Det kunstneriske team bruger disse runder med feedback til at justere og forbedre forestillingen undervejs i skabelsesprocessen.

Sanseværks ledelse
Siri Haff Andersen, der har været del af Egnsteatrets kerne siden 2007, er leder af Sanseværk. Hun har udviklet Sanseværks særlige kunstneriske sprog i samarbejde med bl.a. de lokale performere Karolina Pietzrykowska og Line Svendsen.

 

Verdensklasser

Siri har været projektleder på det 3,5 årige undervisningsprojekt Verdensklasser, fra 2016 – 2019, støttet af det daværende Kulturministeriet og Uddannelsesministeriet.

Her afvikledes 32 undervisningsforløb på folkeskoler i kommunen, hvor professionelle scenekunstnere underviste klasser og skabte forestillinger med dem, som blev vist for forældre og andre elever på skolen.

 

Erfaringer og konkrete ideer til undervisningsforløb formidles i bogen ”Scenekunst på skoleskemaet”, som kan købes på helle@egnsteatret.dk for 249 kr.

 

Se mere om Sanseværks forestillinger:
Det der lever
I Stilhedens Favn
På Mørkets Bund
Spor af Dyr

In the embrace of silence
In the embrace of silence
I_Stilhedens_Favn_Cantabile2_Sanseværk©Per_Rasmussen
Bogforside Scenekunst på skoleskemaet