Sidste Covid-19 nyt fra Cantabile 2

LIGE NU på Cantabile 2 arbejder vi på at tilpasse os den nye situation, som corona-krisen har medført for hele verdenssamfundet. Vi arbejder bl.a. med at udvikle nye performative formater online, og vi arbejder på at udvikle efterårets aktiviteter og fremrykke premieren på vores næste børneproduktion.

ÆNDRINGER af vores oprindelige planlægning af 2020 fylder vores arbejdsdage lige nu. Researchrejser og forestillinger har måttet aflyses. Bl.a. er CPH Stage 2020 aflyst, så vi får desværre ikke mulighed for at præsentere The Time Being dér for et internationalt publikum.

FLYTNINGER af vores workshop CREATING TRANSFORMATIVE ENCOUNTERS og nogle af vores forestillinger til senere på året har været nødvendige. Andre forestillinger rykkes frem til tidligere på året. Vi har som hele kulturbranchen mange ærgrelser, men vi forsøger også at se nye muligheder.

I STILHEDENS FAVN, vores nye børneproduktion, får premiere allerede i august, og ikke i november som oprindeligt planlagt. Vi er i fuld gang med at udvikle forestillingen lige nu. Som alle vores produktioner er også denne børneforestilling publikumsinddragende, og det var tanken, at børnene skulle kunne være i tæt kontakt i dele af forestillingen. Men nu arbejder vi på at gøre den egnet til tider, der fordrer fysisk afstand, men åbner nye muligheder for nærvær.

WAVES FESTIVAL 2021 er også på arbejdsbordet nu. Vi er i i fuld gang med forberedelserne til både tilrettelæggelsen af det udendørs- og indendørs program, og det teaterfaglige brancheprogram Waves Xtra. Og så skal der researches og skrives en masse ansøgninger til fonde og sponsorer, så vi kan skabe grundlaget for endnu et brag af en scenekunstfestival.